ประวัติวัดเขาอิติสุคโต

ประวัติวัดเขาอิติสุคโต

ประวัติวัดเขาอิติสุคโต

"อิติสุคโต แปลว่า ผู้มาดี และผู้ไปดี" คาถาบูชา ของหลวงพ่อโอภาสี อิติสุคโต อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขมามิหัง   ประวัติวัดเขาอิติสุคโต๑ ที่ตั้งวัดเขาอิติสุคโต๑ วัดเขาอิติสุคโต ตั้งอยู่เลขที่  ๓๘/๓๕  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  อำเภอหั...