ทำเนียบครูบาอาจารย์

หลวงพ่อกบ

หลวงพ่อกบ

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี   หลวงพ่อกบ เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ให้ความเคารพ และเลื่อมใสศรัทธา ชีวประวัติของท่านไม่ได้บันทึกไว้ชัดเจน เป็นแต่เพียงการเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ท่านธุดงค์มาปักกลดอยู่ที่ชายป่าด้านเขาสาริกา เมื่อประมาณปลายปี 2530 โดยที่ไม่มีใครทราบวาท่านมาจากไหน ...
หลวงพ่อชื้น

หลวงพ่อชื้น

หลวงพ่อชื้น - ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูล -
หลวงปู่นคร

หลวงปู่นคร

หลวงปู่นคร - ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูล -
หลวงพ่อโอภาสี

หลวงพ่อโอภาสี

หลวงพ่อโอภาสี พระผู้บูชาไฟ-เผากิเลสในใจมนุษย์ อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง   ประวัติหลวงพ่อโอภาสี นางล้วน นามสกุล “มลิวัลย์” อายุได้ 5 ขวบ บิดาและมารดานำไปฝากไว้กับอาจารย์ ณ สำนักว...
หลวงพ่อปรีชา

หลวงพ่อปรีชา

พระครูบรรพตพัฒนคุณ (หลวงพ่อปรีชา ธนวฑฺฒโก)   ธรรมะจากพระครูบรรพตพัฒนคุณ  (หลวงพ่อปรีชา ธนวฑฺฒโก)  เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต - สองคนอยู่ในร่างเดียว กลมเกลียวฝืนทน หมองหม่นสิ้นดี เกิด แก่ เจ็บ ตาย ดี ชั่ว ถูก ผิด อยู่ไป - การอยู่วัด...