ผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2555 วัดพรหมรังษี(เขาอิติสุคโต ๓)

งานผ้าป่าสามัคคี ๒๕๕๕ สำนักปฏิบัติธรรมพรหมรังษี(เขาอิติสุคโต ๓)

ท่านสามารถเข้าไปชมภาพเพิ่มเติมได้ที่..

– งานผ้าป่าสามัคคี ๒๕๕๕ สำนักปฏิบัติธรรมพรหมรังษี(เขาอิติสุคโต ๓) ชุดที่๑

– งานผ้าป่าสามัคคี ๒๕๕๕ สำนักปฏิบัติธรรมพรหมรังษี(เขาอิติสุคโต ๓) ชุดที่๒