ยกเสาฉัตร ปี ๒๕๕๕

ยกเสาฉัตร ปี ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเสาฉัตร ๓ ต้น ก่อนงานวันผ้าป่า ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลร่อนทอง งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่..  ภาพงานยกเสาฉัตร ปี ๒๕๕๕