หลวงพ่อสังข์ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ :

ขอเรียนเชิญท่านที่ต้องการร่วมสร้างวิหารทาน มาช่วยหลวงพ่อเทปูนเพื่อก่อสร้างมณฑปครอบองค์พระ เพื่อที่องค์ท่านจะได้ไม่ต้องถูกแดดและฝนจนเกิดความเสียหาย ตอนนี้หลวงพ่อต้องการกำลังคนจำนวนมากในการก่อสร้าง หากท่านใดที่สะดวกก็ขอเรียนเชิญไปช่วยกันนะครับ

อนิสงค์แห่งการสร้างทานบารมีมันมหาศาลมากครับ อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยครับ สาธุ (ฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ)

หมายเหตุ : มีเทปูนสองช่วงนะครับ..  วันที่ 14-15 และวันที่ 21-22 กันยายน 2556 ครับ…..

 

วัดพรหมรังษี (เขาอิติสุคโต ๓)