วัดเขาอิติสุคโต http://www.itisukato.com วัดเขาอิติสุคโต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tue, 04 Apr 2017 06:09:07 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.3 คาถาประจำตัว หลวงพ่อโอภาสี http://www.itisukato.com/%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5/ http://www.itisukato.com/%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5/#respond Sat, 26 Dec 2015 03:24:15 +0000 http://www.itisukato.com/?p=1306 http://www.itisukato.com/%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5/feed/ 0 ธรรมะจากหลวงพ่อปรีชา http://www.itisukato.com/%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b2/ http://www.itisukato.com/%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b2/#comments Thu, 08 Dec 2011 00:59:14 +0000 http://www.itisukato.com/?p=556 http://www.itisukato.com/%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b2/feed/ 1