SiteMap

 

 

ICON SiteMap

ประวัติวัดเขาอิติสุคโต

ประวัติวัดเขาอิติสุคโต

"อิติสุคโต แปลว่า ผู้มาดี และผู้ไปดี" คาถาบูชา ของหลวงพ่อโอภาสี อิติสุคโต อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขมามิหัง   ประวัติวัดเขาอิติสุคโต๑ ที่ตั้งวัดเขาอิติสุคโต๑ วัดเขาอิติสุคโต ตั้งอยู่เลขที่  ๓๘/๓๕  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  อำเภอหั...
หลวงพ่อกบ

หลวงพ่อกบ

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี   หลวงพ่อกบ เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ให้ความเคารพ และเลื่อมใสศรัทธา ชีวประวัติของท่านไม่ได้บันทึกไว้ชัดเจน เป็นแต่เพียงการเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ท่านธุดงค์มาปักกลดอยู่ที่ชายป่าด้านเขาสาริกา เมื่อประมาณปลายปี 2530 โดยที่ไม่มีใครทราบวาท่านมาจากไหน ...
หลวงพ่อชื้น

หลวงพ่อชื้น

หลวงพ่อชื้น - ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูล -
หลวงปู่นคร

หลวงปู่นคร

หลวงปู่นคร - ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูล -
หลวงพ่อโอภาสี

หลวงพ่อโอภาสี

หลวงพ่อโอภาสี พระผู้บูชาไฟ-เผากิเลสในใจมนุษย์ อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง   ประวัติหลวงพ่อโอภาสี นางล้วน นามสกุล “มลิวัลย์” อายุได้ 5 ขวบ บิดาและมารดานำไปฝากไว้กับอาจารย์ ณ สำนักว...
หลวงพ่อปรีชา

หลวงพ่อปรีชา

พระครูบรรพตพัฒนคุณ (หลวงพ่อปรีชา ธนวฑฺฒโก)   ธรรมะจากพระครูบรรพตพัฒนคุณ  (หลวงพ่อปรีชา ธนวฑฺฒโก)  เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต - สองคนอยู่ในร่างเดียว กลมเกลียวฝืนทน หมองหม่นสิ้นดี เกิด แก่ เจ็บ ตาย ดี ชั่ว ถูก ผิด อยู่ไป - การอยู่วัด...

ประวัติวัดเขาอิติสุคโต

  ประวัติวัดเขาอิติสุคโต  
ประวัติวัดเขาอิติสุคโต

ประวัติวัดเขาอิติสุคโต

"อิติสุคโต แปลว่า ผู้มาดี และผู้ไปดี" คาถาบูชา ของหลวงพ่อโอภาสี อิติสุคโต อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขมามิหัง   ประวัติวัดเขาอิติสุคโต๑ ที่ตั้งวัดเขาอิติสุคโต๑ วัดเขาอิติสุคโต ตั้งอยู่เลขที่  ๓๘/๓๕  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  อำเภอหั...

ครูบาอาจารย์

  ทำเนียบครูบาอาจารย์    
หลวงพ่อกบ

หลวงพ่อกบ

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี   หลวงพ่อกบ เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ให้ความเคารพ และเลื่อมใสศรัทธา ชีวประวัติของท่านไม่ได้บันทึกไว้ชัดเจน เป็นแต่เพียงการเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ท่านธุดงค์มาปักกลดอยู่ที่ชายป่าด้านเขาสาริกา เมื่อประมาณปลายปี 2530 โดยที่ไม่มีใครทราบวาท่านมาจากไหน ...
หลวงพ่อชื้น

หลวงพ่อชื้น

หลวงพ่อชื้น - ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูล -
หลวงปู่นคร

หลวงปู่นคร

หลวงปู่นคร - ขออภัย กำลังปรับปรุงข้อมูล -
หลวงพ่อโอภาสี

หลวงพ่อโอภาสี

หลวงพ่อโอภาสี พระผู้บูชาไฟ-เผากิเลสในใจมนุษย์ อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง   ประวัติหลวงพ่อโอภาสี นางล้วน นามสกุล “มลิวัลย์” อายุได้ 5 ขวบ บิดาและมารดานำไปฝากไว้กับอาจารย์ ณ สำนักว...
หลวงพ่อปรีชา

หลวงพ่อปรีชา

พระครูบรรพตพัฒนคุณ (หลวงพ่อปรีชา ธนวฑฺฒโก)   ธรรมะจากพระครูบรรพตพัฒนคุณ  (หลวงพ่อปรีชา ธนวฑฺฒโก)  เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต - สองคนอยู่ในร่างเดียว กลมเกลียวฝืนทน หมองหม่นสิ้นดี เกิด แก่ เจ็บ ตาย ดี ชั่ว ถูก ผิด อยู่ไป - การอยู่วัด...

ศาสนสถาน

  ศาสนสถาน

วัตถุมงคล

วัตถุมงคล   -
ยันต์หลวงปู่กบ ๔๐๐ ปี

ยันต์หลวงปู่กบ ๔๐๐ ปี

ยันต์หลวงปู่กบ ๔๐๐ ปี สุดยอดครูบาอาจารย์ สายกสิณไฟ   ยันต์หลวงปู่กบ ๔๐๐ ปี กระผมได้มีโอกาสได้พบเจอเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕   อ.ท่านหนึ่งได้หยิบให้ดู  ไม่น่าเชื่อครับว่าจะได้มาพบเจอไกลถึงโคราช(นครราชสีมา)   เลยขออนุญาตเอารูปมาลงให้ลูกศิษย์ได้ดูเป็นบุญตากันครับ สาธุ      ...
เสื้อพุทธปางปรินิพพาน รุ่น๑

เสื้อพุทธปางปรินิพพาน รุ่น๑

เสื้อพุทธปางปรินิพพาน รุ่น๑ บรรดาลูกศิษย์ำสำนักปฏิบัติธรรมพรหมรังษี(เขาอิติสุคโต ๓) ได้มีความประสงค์จัดทำ"เสื้อพุทธปางปรินิพพาน รุ่น๑" โดยเกี่ยวเนื่องกับองค์พระปางปรินิพพาน ที่พระอาจารย์สุริยะ สุธมฺโม(หลวงพ่อสังข์) ท่านได้แกะสลักเป็นองค์พระ โดยท่านแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองทั้งต้น โดยไม่มีการตัดต่อ(เป็นองค์ไม้ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก) ซึ่งต้นตะเคียนทองต้นนี้มีอายุมากกว่าพ...
พี่ช้าง (เจ้าพระยาไชยานุภาพ)

พี่ช้าง (เจ้าพระยาไชยานุภาพ)

พี่ช้าง (เจ้าพระยาไชยานุภาพ)   ทำจากปีกเครื่องบินปี พ.ศ.2543 ด้วยพระเดชพระคุณ พระครูบรรพตพัฒนคุณ(หลวงพ่อปรีชา ธนวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท่านสร้างได้สัดส่วนสมบูรณ์ของช้างที่มีสักษณะดีทุกประการ มีพุทธานุภาพ เพิ่มบารมี มีพละกำลังมากในการต่อสู้ หากทำงานเหน็ดเหนื่...

ติดต่อเรา

  ติดต่อสอบถาม   -  
วัดเขาอิติสุคโต

วัดเขาอิติสุคโต

  วัดเขาอิติสุคโต   สถานที่ตั้ง.. เลขที่ ๓๘/๓๕ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐ Tel : 032-534-377 บัญชีธนาคาร :: สำหรับท่านที่ต้องการทำบุญกับทางวัดเรียนเชิญได้ที่... ชื่อบัญชี : วัดเขาอิติสุคโต ธนาคาร : กรุงไทย สาขา : หัวหิน ประเภท : ออมทรัพย์...
วัดพรหมรังษี (เขาอิติสุคโต ๓)

วัดพรหมรังษี (เขาอิติสุคโต ๓)

สำนักปฏิบัติธรรมพรหมรังษี(เขาอิติสุคโต ๓) แผนที่ สำนักปฏิบัติธรรมพรหมรังษี(เขาอิติสุคโต ๓) การเดินทาง.. วิ่งจากกรุงเทพฯ ไปตามถนนพระราม2 ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ขับผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงครามจนถึงสามแยกวังมะนาวให้เลี้ยวซ้ายเข้า...

ติดต่อสอบถามผู้ดูแลเวบ

  ติดต่อสอบถามผู้ดูแลเวบวัดเขาอิติสุคโต..  

แผนผังเวบไซต์

  SiteMap     ICON SiteMap    
ยันต์หลวงปู่กบ ๔๐๐ ปี

ยันต์หลวงปู่กบ ๔๐๐ ปี

ยันต์หลวงปู่กบ ๔๐๐ ปี สุดยอดครูบาอาจารย์ สายกสิณไฟ   ยันต์หลวงปู่กบ ๔๐๐ ปี กระผมได้มีโอกาสได้พบเจอเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕   อ.ท่านหนึ่งได้หยิบให้ดู  ไม่น่าเชื่อครับว่าจะได้มาพบเจอไกลถึงโคราช(นครราชสีมา)   เลยขออนุญาตเอารูปมาลงให้ลูกศิษย์ได้ดูเป็นบุญตากันครับ สาธุ      ...
เสื้อพุทธปางปรินิพพาน รุ่น๑

เสื้อพุทธปางปรินิพพาน รุ่น๑

เสื้อพุทธปางปรินิพพาน รุ่น๑ บรรดาลูกศิษย์ำสำนักปฏิบัติธรรมพรหมรังษี(เขาอิติสุคโต ๓) ได้มีความประสงค์จัดทำ"เสื้อพุทธปางปรินิพพาน รุ่น๑" โดยเกี่ยวเนื่องกับองค์พระปางปรินิพพาน ที่พระอาจารย์สุริยะ สุธมฺโม(หลวงพ่อสังข์) ท่านได้แกะสลักเป็นองค์พระ โดยท่านแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองทั้งต้น โดยไม่มีการตัดต่อ(เป็นองค์ไม้ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก) ซึ่งต้นตะเคียนทองต้นนี้มีอายุมากกว่าพ...
พี่ช้าง (เจ้าพระยาไชยานุภาพ)

พี่ช้าง (เจ้าพระยาไชยานุภาพ)

พี่ช้าง (เจ้าพระยาไชยานุภาพ)   ทำจากปีกเครื่องบินปี พ.ศ.2543 ด้วยพระเดชพระคุณ พระครูบรรพตพัฒนคุณ(หลวงพ่อปรีชา ธนวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท่านสร้างได้สัดส่วนสมบูรณ์ของช้างที่มีสักษณะดีทุกประการ มีพุทธานุภาพ เพิ่มบารมี มีพละกำลังมากในการต่อสู้ หากทำงานเหน็ดเหนื่...
วัดเขาอิติสุคโต

วัดเขาอิติสุคโต

  วัดเขาอิติสุคโต   สถานที่ตั้ง.. เลขที่ ๓๘/๓๕ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐ Tel : 032-534-377 บัญชีธนาคาร :: สำหรับท่านที่ต้องการทำบุญกับทางวัดเรียนเชิญได้ที่... ชื่อบัญชี : วัดเขาอิติสุคโต ธนาคาร : กรุงไทย สาขา : หัวหิน ประเภท : ออมทรัพย์...
วัดพรหมรังษี (เขาอิติสุคโต ๓)

วัดพรหมรังษี (เขาอิติสุคโต ๓)

สำนักปฏิบัติธรรมพรหมรังษี(เขาอิติสุคโต ๓) แผนที่ สำนักปฏิบัติธรรมพรหมรังษี(เขาอิติสุคโต ๓) การเดินทาง.. วิ่งจากกรุงเทพฯ ไปตามถนนพระราม2 ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ขับผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงครามจนถึงสามแยกวังมะนาวให้เลี้ยวซ้ายเข้า...

ติดต่อสอบถามผู้ดูแลเวบ

  ติดต่อสอบถามผู้ดูแลเวบวัดเขาอิติสุคโต..