Posts Tagged 2555

ยกเสาฉัตร ปี ๒๕๕๕

ยกเสาฉัตร ปี ๒๕๕๕

ยกเสาฉัตร ปี ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเสาฉัตร ๓ ต้น ก่อนงานวันผ้าป่า ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลร่อนทอง งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่..  ภาพงานยกเสาฉัตร ปี ๒๕๕๕

 

Tags: , , , , , , ,

กฐินพระราชทาน วัดเขาอิติสุคโต 2555

กฐินพระราชทาน วัดเขาอิติสุคโต 2555

กฐินพระราชทาน วัดเขาอิติสุคโต 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเจริญพร ครูบาอาจารย์จากวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสและสาธุชนทุกท่าน ที่มีน้ำใจได้มาร่วมงานกฐินที่วัดเขาอิติสุคโต

 

วัดเขาอิติสุคโต โชคดี ได้มีโอกาสรับผ้ากฐินพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่านมีความเมตตาและมีความอนุเคราะห์วัดเขาอิติสุคโตเป็นอย่างยิ่ง ก็ไม่ทราบว่าทำบุญร่วมขันตักบาตรร่วมกันอย่างไร ถึงได้มีความผูกพันร่วมกันกับวัดเขาอิติสุคโตนี้ ท่านจะให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลทุกอย่าง บางทีอาตมาก็ไม่สามารถอธิบายได้ในเรื่องของความศรัทธา แต่ที่เห็นๆแล้ว ไม่ว่างานเข้าพรรษาหรือออกพรรษาท่านก็ทรงมีความเมตตาต่อวัดเขาอิติสุคโต อาตมากก็ไม่สามารถทำอะไรให้กับพระองค์ท่านไปด้วยการศรัทธามากกว่านี้ ก็จะขอเป็นพระที่ดี รักษาศีล และปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนา

กฐินพระราชทาน วัดเขาอิติสุคโต 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงทานวัดเขาอิติสุคโตได้เลี้ยงญาติโยมมา 4 วันแล้ว หลวงพ่อคอยนั่งดู ก็เห็นว่า มีทางทางเดินก็แย่งกันเดิน มีที่นั่งก็แย่งกันนั่ง ทานอาหารก็ต่างคนแย่งกันทาน หลวงพ่อได้ธรรมะมากมายก็ขอเก็บความรู้สึกเพื่อจะได้นำไปแก้ไข ไปแก้ไขในสิ่งที่หลวงพ่อบกพร่อง จะไม่มองความผิดของคนอื่น หลวงพ่อชอบแก้ไขตนเอง

 

กฐินพระราชทาน วัดเขาอิติสุคโต 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าเกิดพระสงฆ์และแม่ชีในวัดเขาอิติสุคโต มีปากเสียงหรือทะเลาะกัน หลวงพ่อจะเสียใจมาก เพราะแสดงว่า เราเป็นพ่อไม่สามารถจะสอนลูกให้รักใคร่ปรองดองกันได้ ก็ไม่สามารถสอนญาติโยมให้มีความรู้สึกที่ดีๆ ให้เกิดในจิตใต้สำนึกได้ วัดเขาอิติสุคโตสร้างมา 2 รุ่นแล้ว รุ่นแรกหลวงพ่อชื้น วัดเพลงวิปัสสนา ท่านได้มาปลูกกระต๊อบ รุ่นที่สองคือ หลวงพ่อนคร พระครูประเวทย์วรญาณ และหลวงพ่อเป็นองค์ที่ 3 หลวงพ่อมาคิดถึงการอยู่กับมนุษย์ก็บ่นให้กับญาติโยมฟังเป็นประจำเลยว่า “…เหนื่อย…วุ่นวาย ไม่เหมือนแต่ก่อน…” เมื่อก่อนทำงานเทปูนเสร็จ ก็แขวนเปลนอน ดึกๆก็นั่งสมาธิ ค่ำก็สรงน้ำ ทำวัตร พอวัดเจริญมากๆเข้า ก็ดูท่าว่าจะพ่ายแพ้ ถ้าวัดไม่สงบไม่เงียบ อาตมาก็คงไม่อยู่ เพราะเมื่อก่อนนี้เคยชินกับการอยู่ป่า บัดนี้ มาเจอญาติโยมเยอะเหลือเกิน

 

แต่เป็นที่ประทับใจอยู่มาก ทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพล้วนมีรอยยิ้มแจ่มใส คนที่มาที่นี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใส สงบเงียบ เป็นที่น่าชื่นตาชื่นใจบ้าง

 

พระครูบรรพตพัฒนคุณ (หลวงพ่อปรีชา)

กฐินพระราชทาน วัดเขาอิติสุคโต 4 พ.ย. 2555

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเวบตู้ธรรม http://www.facebook.com/TouDhamma

 

ท่านสามารถชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่.. ภาพงานกฐินพระราชทานประจำปี2555 วัดเขาอิติสุคโต

 

Tags: , , , , , , , , ,

ยกช่อฟ้า วัดเขาอิติสุคโต

ยกช่อฟ้า วัดเขาอิติสุคโต

ยกช่อฟ้า วัดเขาอิติสุคโต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ ….  อัลบัมภาพงานยกช่อฟ้าวัดเขาอิติสุคโต

 

“…คนที่ยกช่อฟ้าใบระกาก็จะอยู่บนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ ได้อยู่ที่ดีๆ แม้จะตกสวรรค์มาเป็นมนุษย์ ก็ต้องมีรูปงามเป็นเทพบุตร เทพธิดา มีภาชนะสวยงาม กินอาหารที่ปราณีต เชื่อได้ว่าคงได้อานิสงค์กันทุกคน…”

หลวงพ่อปรีชา งานยกช่อฟ้าใบระกา

วัดเขาอิติสุคโต 3 พ.ย. 2555

ขอขอบคุณเวบตู้ธรรม


Tags: , , , , , ,