Posts Tagged กฐิน

กฐินพระราชทาน วัดเขาอิติสุคโต 2555

กฐินพระราชทาน วัดเขาอิติสุคโต 2555

กฐินพระราชทาน วัดเขาอิติสุคโต 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเจริญพร ครูบาอาจารย์จากวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสและสาธุชนทุกท่าน ที่มีน้ำใจได้มาร่วมงานกฐินที่วัดเขาอิติสุคโต

 

วัดเขาอิติสุคโต โชคดี ได้มีโอกาสรับผ้ากฐินพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่านมีความเมตตาและมีความอนุเคราะห์วัดเขาอิติสุคโตเป็นอย่างยิ่ง ก็ไม่ทราบว่าทำบุญร่วมขันตักบาตรร่วมกันอย่างไร ถึงได้มีความผูกพันร่วมกันกับวัดเขาอิติสุคโตนี้ ท่านจะให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลทุกอย่าง บางทีอาตมาก็ไม่สามารถอธิบายได้ในเรื่องของความศรัทธา แต่ที่เห็นๆแล้ว ไม่ว่างานเข้าพรรษาหรือออกพรรษาท่านก็ทรงมีความเมตตาต่อวัดเขาอิติสุคโต อาตมากก็ไม่สามารถทำอะไรให้กับพระองค์ท่านไปด้วยการศรัทธามากกว่านี้ ก็จะขอเป็นพระที่ดี รักษาศีล และปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนา

กฐินพระราชทาน วัดเขาอิติสุคโต 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงทานวัดเขาอิติสุคโตได้เลี้ยงญาติโยมมา 4 วันแล้ว หลวงพ่อคอยนั่งดู ก็เห็นว่า มีทางทางเดินก็แย่งกันเดิน มีที่นั่งก็แย่งกันนั่ง ทานอาหารก็ต่างคนแย่งกันทาน หลวงพ่อได้ธรรมะมากมายก็ขอเก็บความรู้สึกเพื่อจะได้นำไปแก้ไข ไปแก้ไขในสิ่งที่หลวงพ่อบกพร่อง จะไม่มองความผิดของคนอื่น หลวงพ่อชอบแก้ไขตนเอง

 

กฐินพระราชทาน วัดเขาอิติสุคโต 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าเกิดพระสงฆ์และแม่ชีในวัดเขาอิติสุคโต มีปากเสียงหรือทะเลาะกัน หลวงพ่อจะเสียใจมาก เพราะแสดงว่า เราเป็นพ่อไม่สามารถจะสอนลูกให้รักใคร่ปรองดองกันได้ ก็ไม่สามารถสอนญาติโยมให้มีความรู้สึกที่ดีๆ ให้เกิดในจิตใต้สำนึกได้ วัดเขาอิติสุคโตสร้างมา 2 รุ่นแล้ว รุ่นแรกหลวงพ่อชื้น วัดเพลงวิปัสสนา ท่านได้มาปลูกกระต๊อบ รุ่นที่สองคือ หลวงพ่อนคร พระครูประเวทย์วรญาณ และหลวงพ่อเป็นองค์ที่ 3 หลวงพ่อมาคิดถึงการอยู่กับมนุษย์ก็บ่นให้กับญาติโยมฟังเป็นประจำเลยว่า “…เหนื่อย…วุ่นวาย ไม่เหมือนแต่ก่อน…” เมื่อก่อนทำงานเทปูนเสร็จ ก็แขวนเปลนอน ดึกๆก็นั่งสมาธิ ค่ำก็สรงน้ำ ทำวัตร พอวัดเจริญมากๆเข้า ก็ดูท่าว่าจะพ่ายแพ้ ถ้าวัดไม่สงบไม่เงียบ อาตมาก็คงไม่อยู่ เพราะเมื่อก่อนนี้เคยชินกับการอยู่ป่า บัดนี้ มาเจอญาติโยมเยอะเหลือเกิน

 

แต่เป็นที่ประทับใจอยู่มาก ทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพล้วนมีรอยยิ้มแจ่มใส คนที่มาที่นี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใส สงบเงียบ เป็นที่น่าชื่นตาชื่นใจบ้าง

 

พระครูบรรพตพัฒนคุณ (หลวงพ่อปรีชา)

กฐินพระราชทาน วัดเขาอิติสุคโต 4 พ.ย. 2555

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเวบตู้ธรรม http://www.facebook.com/TouDhamma

 

ท่านสามารถชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่.. ภาพงานกฐินพระราชทานประจำปี2555 วัดเขาอิติสุคโต

 

Tags: , , , , , , , , ,

วันออกพรรษา

วัดเขาอิติสุคโต ออกพรรษา

วัดเขาอิติสุคโต ออกพรรษา

 


วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย

การออกพรรษานั้น ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า “ปวารณา” จัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยบัญญัติให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาสสามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เพื่อสามารถให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนและสามารถนำข้อบกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น

 

วัดเขาอิติสุคโต ออกพรรษา

วัดเขาอิติสุคโต ออกพรรษา

 

เมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาสพรรษากาลในวันนี้ และวันถัดจากวันออกพรรษา 1 วัน (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหนะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า ในวันถัดวันออกพรรษาหนึ่งวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เพื่อลงมายังเมืองสังกัสสนครพร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสามด้วย

นอกจากนี้ ช่วงเวลาออกพรรษาตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ถือเป็นเวลากฐินกาลตามพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานกฐินประจำปีในวัดต่าง ๆ ด้วย โดยถือว่าเป็นงานบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญกุศลมากงานหนึ่ง

 

ความสำคัญวันออกพรรษา

ความสำคัญวันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” คำว่า “ปวารณา” แปลว่า “อนุญาต” หรือ “ยอมให้” ในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วย

การประกอบพิธีทางศาสนาในวันออกพรรษาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาสพรรษากาลในวันนี้ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนยังนิยมร่วมกันทอดกฐิน ในระยะเวลา 1 เดือนหลังออกพรรษา มีทั้ง จุลกฐิน และ มหากฐิน อย่างไรก็ดี ในแต่ละท้องถิ่นยังมีประเพณีอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การแข่งเรือ การเทศน์มหาชาติ เป็นต้น

ในวันออกพรรษานี้กิจที่ชาวบ้านมักจะกระทำก็คือ การบำเพ็ญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระที่วัด และฟังพระธรรมเทศนา ของที่ชาวพุทธนิยมนำไปใส่บาตรในวันนี้ก็คือ ข้าวต้มมัดไต้ และข้าวต้มลูกโยน และการร่วมกุศล “ตักบาตรเทโว” ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
ในหมู่ชาวไทยและชาวลาวริมฝั่งแม่น้ำโขง เชื่อว่าในช่วงวันออกพรรษา จะเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคขึ้นในเวลากลางคืน ที่จังหวัดหนองคายอีกด้วย

 

วัดเขาอิติสุคโต ตักบาตรเทโว

วัดเขาอิติสุคโต ตักบาตรเทโว

 

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา

1.ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ

2.ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

3.ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรเทโว” (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11)

4.ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและประดับธงชาต ิและธงธรรมจักร ตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

5.ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการ การบรรยาย หรือ บรรยายธรรม เกี่ยวกับวันออกพรรษา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

 
cr.. Internet

Tags: , , , , , , , , , , , ,

กฐิน – ความหมายของกฐิน

วัดเขาอิติสุคโต - กฐิน

วัดเขาอิติสุคโต - กฐิน

กฐิน – เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน พระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด การถวายผ้ากฐินนั้น จัดเป็นสังฆทาน คือถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เพื่อให้คณะสงฆ์นำผ้าไปอปโลกน์ ยกให้ แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติ(ญัตติทุติยกรรมวาจา) คณะสงฆ์วัดหนึ่ง ๆ สามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปี จึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุุญประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี

กฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12(วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน

ความหมายของกฐิน
กฐิน เป็นศัพท์บาลี แปลตามศัพท์ว่าไม้สะดึง คือ “กรอบไม้” หรือ “ไม้แบบ” สำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรในสมัยโบราณ ซึ่งผ้าที่เย็บสำเร็จจากกฐินหรือไม้สะดึงแบบนี้เรียกว่า ผ้ากฐิน (ผ้าเย็บจากไม้แบบ)

กฐิน อาจจำแนกตามความหมายเพื่อความเข้าใจง่ายได้ดังนี้
กฐิน เป็นชื่อของกรอบไม้แม่แบบ (สะดึง) สำหรับทำจีวร ดังกล่าวข้างต้น
กฐิน เป็นชื่อของผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์เพื่อกรานกฐิน
กฐิน เป็นชื่อของงานบุญประเพณีถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆืเพื่อกรานกฐิน
กฐิน เป็นชื่อของสังฆกรรมการกรานกฐินของพระสงฆ์

Tags: , , , , , , ,