Posts Tagged สงกรานต์

สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ ๒๕๕๕ วัดหนองซอ

สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ ๒๕๕๕ วัดหนองซอ

 

สงกรานต์ วัดหนองซอ

 

 

ขอขอบคุณภาพจากเพจ วัดหนองซอครับ

Tags: , , , ,

สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ ๒๕๕๕ วัดพรหมรังษี(เขาอิติสุคโต๓)

สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ ๒๕๕๕ วัดพรหมรังษี (เขาอิติสุคโต๓)

 

สงกรานต์ วัดพรหมรังษี

 

 

ขอขอบคุณภาพจากคุณศิริพรครับ

Tags: , , , , , ,

สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ ๒๕๕๕ วัดใหญ่คลายคีรี (เขาอิติสุคโต๒)

สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ ๒๕๕๕ วัดใหญ่คลายคีรี (เขาอิติสุคโต๒) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

สงกรานต์ วัดใหญ่คลายคีรี

 

 

ขอขอบคุณภาพจากหลวงพี่กานต์ครับ

Tags: , , , , ,