ธรรมะจากพระครูบรรพตพัฒนคุณ (หลวงพ่อปรีชา ธนวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต

– สองคนอยู่ในร่างเดียว กลมเกลียวฝืนทน หมองหม่นสิ้นดี เกิด แก่ เจ็บ ตาย ดี ชั่ว ถูก ผิด อยู่ไป
– การอยู่วัด : อยู่ยากจะอยู่เย็น อยู่เย็นจะอยู่ยาก
– คนเราดีคนละอย่าง ไม่มีใครดีทั้งหมด มองให้เห็นส่วนที่ดี อย่ามองส่วนที่ไม่ดี จะอยู่ร่วมกันไม่ได้
– อย่าหวังให้คนอื่นมาช่วยเรา ควรช่วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อน
– อยู่ด้วยความดี ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง
– ดีกำลังสาม : กาย วาจา ใจ ชั่วกำลังสาม : โลภ โกรธ หลง
– สมมุติสงฆ์มีเยอะ แต่พระสงฆ์ (อริยสงฆ์) มีน้อย
– ลืมตาเอาตาดู หลับตาเอาจิตดู ท่านมาจากไหน แล้วจะไปไหนต่อ หลงง่าย ขึ้นยาก
– ตำหนิคนอื่นว่าไม่ดี คนนั้นแหละยิ่งเลวกว่า
– เป็นผู้ปฏิบัติใฝ่ในธรรม แต่ไม่ถึงธรรม (แก่น)
– นักปฏิบัติต้องไม่พูดมาก ไม่สุงสิงกับใครมากนัก
– ควรรู้เท่าทันอารมณ์ อย่าหลงในอารมณ์ เราจะแพ้อารมณ์ใจ และอารมณ์กรรม

————————————————————————————

Tags: , , ,